CSS3 JS Menu Css3Menu.co

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การละเล่น 4 ภาค

CSS3 JS Menu Css3Men

การละเล่นเตยหรือหลิ่น

ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด ตาก

สถานที่เล่น ลานกว้าง ที่โล่งแจ้ง

อุปกรณ์ ไม่มี
จำนวนผู้เล่น ๖-๑๒ คน

วิธีเล่น
      ขีดเส้นเป็นตารางจำนวนเท่ากับผู้เล่น (สมมติว่ามี ๖ คน) แล้วแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งยืนประจำเส้น (ตามขวาง) อีกฝ่ายจะวิ่งผ่านแต่ละเส้นไปโดยไม่ให้เจ้าของเส้นแตะได้ 
เมื่อเริ่มเล่นคนที่ยืนประจำเส้นแรก พูดว่า ไหล หรือ หลิ่น ฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มวิ่งผ่านเส้นแรก
ไปจนถึงเส้นสุดท้ายแล้ววิ่งกลับ ถ้าวิ่งกลับถึงเส้นแรกโดยไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามแตะได้ก็พูดว่า เตย 
ก็จะเป็นฝ่ายชนะ

โอกาส
      เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็ก ๆ เล่นกันโดยทั่วไป

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter

หน้าแรก | ประวัติการละเล่น | ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้ | ผู้จัดทำ
ขอบคุณภาพจาก http://karnlalen.blogspot.com | http://th.gofreedownload.net | https://tadumspphtm.wordpress.com
เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับกรณีในการศึกษาและการเรียนการสอนเท่านั้น