CSS3 JS Menu Css3Menu.co

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การละเล่น 4 ภาค

CSS3 JS Menu Css3Men

การละเล่นงูกินหาง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ร้อยเอ็ด 

อุปกรณ์ และวิธีเล่น
      การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากผู้ใหญ่จะเล่นในเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ส่วนเด็ก ๆ จะเล่นทุกโอกาสที่เด็ก ๆ รวมกันซึ่งมีวิธีการเล่นดังนี้ เริ่มเล่นเมื่อผู้เล่นพร้อมกันแล้วจะเริ่มด้วยการเสี่ยงถ้าใครแพ้คนนั้น ก็จะออกเป็นพ่องู ส่วนผู้ชนะก็จะได้เล่นเป็นแม่งูและลูกงูส่วนมากในกลุ่มผู้เล่นจะเลือกเอาคน ที่มีร่างกายแข็งแรงหรือรูปร่างใหญ่ในทีม เป็นแม่งู เพื่อเอาไว้ป้องกันลูกงู เมื่อได้ผู้เล่นแล้วพ่องูและแม่งูจะยืนหันหน้าเข้าหากัน ส่วนแม่งูจะมีลูกงูกอดเอวต่อแถวไปข้างหลังแล้วพ่องูจะเริ่มถามแม่งูว่า
พ่องู “แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน”
แม่งู “กินน้ำบ่อโสกโยกไปโยกมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา
พ่องู “แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน”
แม่งู “กินน้ำบ่อหินบินไปบินมา” พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา
พ่องู “แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน”
แม่งู “กินน้ำบ่อทรายย้ายไปย้ายมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา
พ่องู “กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว”
เมื่อ พ่องูกล่าวเสร็จพ่องูจะเริ่มไล่จับลูกงูที่กอดเอวแม่งูอยู่ส่วนแม่งูก็จะ พยายามป้องกันไม่ให้พ่องูไปแย่งลูกงูได้ เมื่อพ่องูจับลูกงูคนใดได้ลูกงูก็จะออกมายืนอยู่ต่างหากเพื่อรอเล่นรอบต่อไป ส่วนพ่องูจะพยายามแย่งลูกงูให้ได้หมดทุกตัวจึงจะถือว่าจบการเล่นรอบหนึ่ง เมื่อพ่องูจับลูกงูได้ทุกตัวแล้วก็จะเริ่มเล่นใหม่ โดยพ่องูคนเดิมจะกลับไปเป็นแม่งูในรอบต่อไป 

คุณค่า/แนวคิด/สาระ
      ๑. ให้ความสนุกสนานในกลุ่มผู้เล่น
      ๒. ฝึกให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้เล่น
      ๓. ฝึกฝนการต่อสู้และการหลบหลีกภัยที่จะเกิดกับตน
      ๔. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตั้งแต่วัยเด็ก 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter

หน้าแรก | ประวัติการละเล่น | ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้ | ผู้จัดทำ
ขอบคุณภาพจาก http://karnlalen.blogspot.com | http://th.gofreedownload.net | https://tadumspphtm.wordpress.com
เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับกรณีในการศึกษาและการเรียนการสอนเท่านั้น